Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT 'T EIKEN VLOERKE

Inleiding:

De bescherming van uw privacy vormt een onderdeel van ons ondernemingsbeleid en wij nemen deze verplichting zeer serieus.

In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen:

't Eiken Vloerke
Michelslaan 7
5712 PL Someren
Tel: 0493-496270 / 06-22561498
www.eikenvloerke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

't Eiken Vloerke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klanten:                            uw (voor)naam
                                         uw adresgegevens
                                         uw telefoonnummer
                                         uw e-mailadres
                                         uw betaalgegevens

Leveranciers:                   bedrijfsnaam
                                        (factuur)adres
                                         btw nummer
                                         kvk nummer
                                         bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen en of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Dit doen wij op basis van de volgende grondslagen:

Overeenkomst

  • Wettelijke verplichting
  • Toestemming

Bewaartijd persoonsgegevens:
't Eiken Vloerke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang de wet voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden:

't Eiken Vloerke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 't Eiken Vloerke en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 't Eiken Vloerke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

't Eiken Vloerke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.